Nederlands leren in Amersfoort
                            

     Nederlands leren in Amersfoort 

                                                         NT2 lessen op uw niveau  

Ondertitel

             
             HELDER communiceren
              ... voor wie met mensen werkt

U werkt met mensen. U heeft cliënten of patiënten, deelnemers of leden, klanten of bezoekers, of ouders van..

    Dit zijn mensen met verschillende opleidingen, laaggeletterd misschien.

    Mensen met verschillende achtergronden, uit verschillende culturen.

U schrijft en praat, geeft informatie, vraagt informatie, vraagt medewerking, legt uit en u geeft instructies.


Maar komt het over?

   Worden de medicijnen op tijd ingenomen?

   Wordt het strookje ingevuld en ingeleverd?

   Wordt de contributie op tijd betaald? 

   Worden de juiste papieren meegenomen?


Of niet? Worden brieven ongelezen weggelegd?  

Hoe komt dat?  Is uw taalniveau te hoog? Zijn er cultuurverschillen?


U hebt uw eigen stijl. En u wilt graag respectvolle en prettige teksten schrijven.

Maar u wilt vooral dat die teksten overkomen.

Als docent Nederlands als tweede Taal weet ik dat veel Nederlanders met een migratieachtergrond èn laaggeletterden problemen hebben met berichten van scholen en andere instellingen.


Welk taalniveau heeft u? MBO? HBO of nog hoger?

En de mensen aan wie u schrijft?


Het is zeer waarschijnlijk dat uw taalniveau hoger is dan dat van uw lezers.* 


Helder schrijven is een vaardigheid.

Ik denk graag met u mee.


Hoe bereikt u dat 95% van uw lezers u begrijpt?

*

Ongeveer 10 % van de Nederlands bevolking heeft alleen basisonderwijs.

20% heeft vmbo, mbo1, havo of vwo onderbouw.

40% heeft havo of vwo of een opleiding op het niveau mbo-2, -3 of -4  als hoogste diploma.

www.onderwijsincijfers.nl (rijksoverheid) 2016


TaalSterk geeft een veelzijdige èn praktische workshop op maat.

Bij u op locatie en tegen een redelijk tarief.


In deze workshop oefenen we met helder communiceren.

We richten ons op heldere taal voor Nederlanders uit verschillende culturen en met andere talen als moedertaal.

Met heldere taal bereiken we ook laaggeletterde Nederlanders die wel Nederlands als moedertaal hebben.

--> Kijk op www.lezenenschrijven.nl  om te zien om hoeveel mensen het gaat.


Wat komt er in de workshop aan bod?

Hieronder staan mogelijke onderdelen, het accent komt te liggen waar u dat wilt.


  1. Er zijn zoveel culturen. Zijn er algemene kenmerken te noemen? Kun je elkaar begrijpen?
  2. Spreken: Hoe communiceer je respectvol en duidelijk?
  3. Schrijven: Wat weerhoudt mij om eenvoudig te schrijven?
  4. Hoe eenvoudig is eenvoudig?
  5. U krijgt praktische tips, bijvoorbeeld: Hoe schrijf ik concreet, en actief? Hoe stel ik de lezer centraal?
  6. En duidelijke voorbeelden.  ..en wordt u uitgenodigd voor een kennismaking of  U krijgt een brief voor een gesprek.
  7. Tenslotte oefent u zelf. Daar nemen we de tijd voor.


Aan het eind van de workshop bent u heel wat wijzer en heeft u een slimme checklist en een aantal handige voorbeelden.

Ik zie u graag!