top of page

*Staatsexamens I en II

*Taal en Werk

*Niveauverhoging


Staatsexamens

Wilt of moet u een van de Staatsexamens NT2 afleggen, programma I of II?

Wat kunt u al, wat vindt u moeilijk: Lezen, Luisteren. Schrijven, Spreken?

Bij TaalSterk bekijken we wat u nodig heeft:

onderdelen van de Nederlandse grammatica of uitbreiding van uw woordenschat.

Of wilt u vooral aandacht besteden aan specifieke examenvaardigheden?


We kiezen de juiste methode, en TaalSterk beschikt ruim over aanvullend materiaal.

U krijgt geen les teveel, u mist geen les.


* Niveauverhoging / Staatsexamens / Taal en Werk

Wilt u de puntjes op de i zetten?

Een grotere woordenschat, betere spelling, vloeiend converseren?

TaalSterk heeft de oefeningen en de werkvormen.


* Taal en Werk / Staatsexamens /Niveauverhoging

Bent u manager of wetenschapper?

Geeft u leiding aan grote projecten?

Werkt u in de schoonmaak of als buschauffeur?

Heeft u behoefte aan een grotere woordenschat?

Wilt u duidelijker spreken?


De docent heeft ervaring met (werkgerelateerde) taal op uiteenlopende niveaus, van beginners (0 of A1) tot

gevorderden ( C1+).


Bij TaalSterk werkt u precies waaraan u werken wilt:

- geen les teveel, geen les gemist-

*State examination

*Language and Work

*General increase of level

 

You'll just work on what you want or need to learn.

Specifically aimed at the skills you need for State examination or at broad increase of level.

Work related language or more general orientated goals.

 

The teacher has work experience with the European Frame Work Levels A1 to C1+.

 

 

never a dull lesson

and never a missed lesson!

bottom of page